Forum içeriğimiz ziyaretçi kardeşlerimize açılmıştır. Forum sayfamızı daha aktif kullanmak için üye olmanız gerekir.

Gönderen Konu: SALATÜ SELAM VE SALAVATI ŞERİFELER:  (Okunma sayısı 7984 defa)

Deli Rüzgar

  • Ziyaretçi
SALATÜ SELAM VE SALAVATI ŞERİFELER:
« : 31 Mart 2014, 18:26:28 »
ALLAHümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina MUHAMMEDin ve ala ali seyyidina MUHAMMEDin bi adedi ilmike.

ALLAHümme salli ve sellim ala seyyidina MUHAMMEDin el-müştemili alel hakayiki.

(ALLAH’ım, Efendimiz MUHAMMED üzerine bütün hakikatlar ile O’na salat ve selam eyle) İSMAİL HAKKI KİTABÜN NECAT

ALLAHümme salli ala seyyidina MUHAMMEDin ve ala ali MUHAMMEDin ve sellim.

(ALLAH’ım, Efendimiz MUHAMMED üzerine ve O’nun al ve etbaı üzerine olsun selatü selam)

ALLAHümme salli ala MUHAMMEDin ve ala ali MUHAMMEDin hatta yebka minessalati şey’ün, verham MUHAMMEDen ve ala ali MUHAMMEDin hatta la yebka minerrahmeti şey’ün, ve barik ala MUHAMMEDin ve ala ali MUHAMMEDin hatta la yebka minel bereketi şey’ün, ve sellim ala MUHAMMEDin ve ala ali MUHAMMEDin hatta la yebka minesselami şey’ün.

(Ey ALLAH’ım, MUHAMMED Mustafa’ya ve aline öyle rahmet eyle ki rahmetinden onlara kavuşmayan asla bir şey kalmasın. MUHAMMEDi ve alini öyle esirge ki onlara ulaşmayan asla rahmet kalmasın. MUHAMMED Mustafa’ya ve O’nun aline öyle salat ve selam eyle ki onlara kavuşmayan hiç bir selam kalmış olmasın.)

ALLAHümme salli ve sellim ala seyyidina MUHAMMEDin adede ma ehate bihi ilmüke ve ma cera bihi kelamüke.

(ALLAH’ım, kalemin cari olduğu ve ilmin ihata erdiği kadar Efendimiz MUHAMMED Mustafa’ya rahmet eyle, salat eyle.

ALLAHümme salli ve sellim ala gayetil alemine ve ayetil alemine.

(ALLAH’ım, MUHAMMED üzerine alemlerin sayısınca rahmet eyle, mübarek eyle. O’na alemler sayısınca salatü selam olsun)

ALLAHümme salli ve sellimve barik ala seyyidina MUHAMMEDin kema yenbeği lişerefi nübüvvetihi ve li izami kadrihil azim.

(Ey ALLAH’ım, Efendimiz MUHAMMED üzerine rahmet ve bereket kıl ki, şan ve şerefine ve yüce büyüklüğüne layık olsun.)

ALLAHümme salli ala men hatemte bihirrisalete ve eyyedtehu binnasri vel kevseri veşşefaati.

(Ey ALLAH’ım, kendisiyle Peygamberliği hidayete erdirdiğin; yardımın, havzı kevser ve şefaat selahiyetiyle desteklediğin MUHAMMED Aleyhisselama salat ve selam buyur.)

ALLAHümme salli ala ruhi MUHAMMEDin fil ervahi, ve ala cesedihi fil ecsadi, ve ala kabrihi fil kuburi, ve ala kalbihi fil kulubi, ve ala manzarihi fil menaziri, ve ala sem’ihi fil mesami’i, ve ala hareketihi fil harekati, ve ala sükunihi fissekanati, ve ala ku’udihi fil ku’udati, ve ala kıyamihi fil kıyamati, ve ala lisanihi el beşşaşil ezeli vel hatmil ebediyyi, ve sallALLAHu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi adede ma alimte ve mil’e ma alimte.

ALLAHümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina MUHAMMEDin bi adedi külli ma’lümin leke ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
ALLAHümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina MUHAMMEDin fil evvelin.
ALLAHümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina MUHAMMEDin fil ahirin.
ALLAHümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina MUHAMMEDin fi külli vaktin ve hınin.
Ve salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina MUHAMMEDin fil meleil ala ila yevmiddin.
Ve sallive sellim ala seyyidina ve nebiyyina MUHAMMEDin ve ala cemiil enbiyai vel mürselin, ve ala melaiketikel mukarrebin, ve ala ehli taatike ecmein, min ehlissemavati ve ehlil erdin, ve radiyALLAHu teala an ashabi Resulillahi ecmain.

( Ey ALLAH’ım, öncekiler arasında Efendimiz, Peygamberimiz, sevgilimiz MUHAMMED üzerine ve O’nun al ve ashabının üzerine, bildiklerin sayısınca rahmet eyle, salat eyle.
Ey ALLAH’ım, Efendimiz, Peygamberimiz, sevgilimiz olan MUHAMMED üzerine rahmet eyle, salat ve selam eyle.
Ey ALLAH’ım, sonrakiler arasında da Efendimiz, Peygamberimiz, sevgilimiz olan MUHAMMED’e rahmet eyle, salat ve selam eyle.
Ey ALLAH’ım, her vakit ve her zamanda Efendimiz, Peygamberimiz, sevgilimiz olan MUHAMMED üzerine rahmet buyur, salat eyle, selam eyle.
Ey ALLAH’ım, kıyamet gününde en yüce makamda bulunacak olan Efendimiz, Peygamberimiz, sevgilimiz olan MUHAMMED üzerine bereket ve rahmet ihsan eyle.
Bütün nebilerin ve peygamberlerin sevgilisi, peygamberi ve efendisi olan MUHAMMED üzerine rahmet eyle, salat ve selam eyle. Yerlerin ve göktekilerin sayılarınca, ALLAH Resulullah’ın ashabının tümünden razı olsun.