Forum içeriğimiz ziyaretçi kardeşlerimize açılmıştır. Forum sayfamızı daha aktif kullanmak için üye olmanız gerekir.

Gönderen Konu: ÂMEDEN-İ TÛTÎ PÎŞ-İ HÜDHÜD DERMİYÂN-I MURGÂN VE  (Okunma sayısı 8882 defa)

Çevrimdışı beytulharran

  • Kahraman Üye
  • ****
  • İleti: 1439
  • 31
756 Geldi tûtî ortaya şekker saça
Sözlerinden dürler ü gevher saça
757 Agzı tolu şekker ü tonı yeşil
Saru ayagı vü minkârı kızıl
758 Dir benem kim söylerem şekker gibi
Sebz-pûşam Hızr peygamber gibi
759 Çünki Hızr oldum baña uçmak gerek
Varuban Âb-ı hayât içmek gerek
760 Âb-ı hayvân istemedin bes n’ide
Hızr kim bâkî kala bu dünyede
47
761 Ben şeker yirem kim uçam sâz-ıla
Perdelerde söyleyem âvâz-ıla
762 Çün Sipâhân'dan Hicâz'a irişem
Bunça dürlü savt u sâza irişem
763 Çün Rehâvî'den ‘Irak'a yüz dutam
Zühre'nüñ çengini avc-ıla utam
764 Degme kez ‘Attâr kim Rum'a gele
Bir dükândan şekkeri satun ala
765 Baña her nâ-ehl her bir hîç-kes
Hayf ola kim eyleye demür kafas
766 Bu yola varan kişiler tîz ölür
Âb-ı hayvânı içen bâkî kalur
767 Neye bunça dünyada tîz ölelüm
Bir iki yıl ko bizi dirilelüm
768 Ölüm içinde ola naks u zevâl
Dirlig-ile âdemî bula kemâl
769 Hiddet ehli ihtimâle irmeye
Tîz ölen kişi kemâle irmeye
770 Puhteler dirlig-ile devlet bulur
Hâm olur ol kim yigitlikde ölür
771 Nevbahârı görmeden bülbül gibi
Öldürürsin sen bizi bir gül gibi
772 Ben ki Mısr'uñ kârvânın urmışam
Dünyada şekker dükânın kurmışam
773 Ben şeker karışdurur-ısam güle
Mısr'a degin Rûm ili şekker tola
774 Böyle ter dîbâce vü datlu şeker
Husrev ü Şîrin sözi ola meger
775 Degme kez ‘Attâr kim Rûm'a gele
Şekkeri benüm dükânumdan ala
776 Degme dürr-içün güherden eyleyem
Mantıku't-tayr’ı şekerden eyleyem
777 Kûh-ı Kâf'a girü sîmurg uçsa yig
Tûtiye Âb-ı hayâtı içse yig
778 Hüdhüd eydür ġarra olmaġıl aña
Kim Hümâ dirler bu dünyâda saña
779 Hüdhüd eydür garrasın kendüzüñe
Anuñ-ıçun sevinürsin sözüñe
780 Zehr içe er kim şeker sözler diye
Tıfl ola kim dem-be-dem şekker yiye
781 Tûtinüñ hôd dâsitânı çok-durur
İlla hîç lafzında ma‘nî yok-durur
782 Herze sözler-ile dilini biler
Âdemîleri gün uzun yüpiler
783 Çün sözüñ bî-tu‘m reng ü bû-durur
Ne şeker kim yir-iseñ agu-durur
784 Ehl-i dil dünyâ-y-ıla barışmaya
Dîn ile dünyâ bile karışmaya
785 Eyle dut kim dünyaya hôd gelmedüñ
Pâdişâhuñdan henûz ayrılmaduñ
786 Niçe bu dünyâda bâkî kalasın
Kendü sultânuñdan ayru olasın
787 Bî-vefâ erden vefâ istemegil
Fâni ‘âlemden bekâ istemegil
788 Âb-ı hayvân isteme dirlig-üçün
Asluña kavışıgör birlig-üçün
789 Her kim ol dîv olmadın merdüm-durur
Dirlik adsuz kişiye ölüm-durur
790 Dünyada yüz yıl eger uçar-iseñ
Âb-ı hayvân suyını içer-isen
791 ‘Âkıbet çün ölmege inanasın
Dirligi Gülşehri'den ögrenesin
792 Bu mukayyed zâtuñı terk idegör
Dahı mutlak zât-ıla var hôş otur
49
793 Anuñ-ıla bâki olġıl iy delü
Külli şey'in hâlik illâ vechehu(28/88)
794 Bu mesel kim ‘ışk mülk ü mâlıdur
Hızr-ıla ol bir velî ahvâlıdur
« Son Düzenleme: 15 Mayıs 2014, 19:59:00 Gönderen: beytulharran »
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،