Forum içeriğimiz ziyaretçi kardeşlerimize açılmıştır. Forum sayfamızı daha aktif kullanmak için üye olmanız gerekir.

Gönderen Konu: HZ ISHAK AS HAYATI  (Okunma sayısı 2669 defa)

SeyyidMUHAMMEDmusa

  • Ziyaretçi
HZ ISHAK AS HAYATI
« : 18 Şubat 2014, 00:45:35 »
İshak Aleyhisselâmın Soyu Ve Doğuşu:İshak Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın ikinci oğlu olup Hz.Sâre´den doğ­muştur.[1]

 O zaman, İbrahim Aleyhisselâm, yüz yirmi yaşında bulunuyordu. [2]

 Ahd-i Atîk´da ise, İsmail Aleyhisselâmın, Babası seksen altı yaşında bulundu­ğu sırada, İshak Aleyhisselâmın da, Babası, yüz yaşında olduğu sırada doğduğu

 bildirilir. [3]

İshak Aleyhisselâmın doğuşu, Kur´ân-ı kerimde şöyle açıklanır: "And olsun ki: Elçilerimiz!´[4], İbrahime müjde ile gelip (Selâm!) dediler. O da: (Selâm I) dedi ve eğleşmeden gidip (onlara) kızartılmış bir buzağı getirdi.

 (İbrahim), onların, ellerinin, buna uzanmadığını görünce, hoşlanmadı. Onlardan, kalbine bir nevi´ korku geldi.

 Onlar: korkma! Biz, Lut kavmine gönderildik! dediler.

 (İbrahim)in zevcesi (hizmet için, ayakta idi) güldü.

 Biz de, ona, İshak´ı, İshak´m ardından da, (Torunu) Yâkubu müjdeledik.

 (Kadın): vay, kendim, koca bir karı, şu zevcim de, bir ihtiyar iken, ben mi doğu-ruacakmışım?!

 Bu, doğrusu, pek şaşılacak bir şey! dedi.

 (Elçi Melekler): Allanın emrine mi şaşıyorsun?!

 Ey Ehl-i Beyt! Allanın Rahmeti, Bereketleri üzerinizdedir.

Şüphe yok ki, O, asıl hamde lâyık, hayır ve ihsanı çok olandır! dediler. [5]İshak Aleyhisselâmın Doğmasına Halkın Şaşması:İshak Aleyhisselâm doğunca, halk, buna şaşıp kaldılar:

 "Yüz yaşlarında bir ihtiyar kocanın, doksan yaşlarında bir koca karının çocu­ğu oldu hâi?" dediler. [6]İshak Aleyhisselâmın Şekil Ve Şemaili:


İshak Aleyhisselâm: uzun boylu, kara gözlü, buğday benizli idi[7]. Kendisinin yüzü ve konuşması güzel, saçı, sakalı bembeyazdı. Sîret ve suretçe, Babası İbrahim Aieyhisselâma benzerdi. [8] Yaşlanınca, gözleri, görmez olmuştu. [9]İshak Aleyhisselâmın Peygamberliği Ve Bazı Faziletleri:


İshak Aleyhisselâm; Babası İbrahim Aleyhisselâmın vefatından sonra, Şam´­da Peygamberlikle vazefelendirilmiş[10], Yüce Allah, onu, seçkinlerden ve hayırlı insanlardan eylemiştir.

 Kur´ân-ı kerimde şöyle buyrulur:

 "Biz, ona (İbrahim´e) İshak ile (Torun´u) Yâkubu ihsan ettik ve her birini, hidaye­te (Peygamberliğe) erdirdik.[11]

 "Ona (İbrahim´e), SâliMerden bir Peygamber olmak üzere de, İshak´ı müjdeledik. Hem ona (İbrahim´e), hem de İshak´a (feyz ve) bereketler verdik.

 Her ikisinin neslinden iyi hareket edeni de, vardır, nefsine, apaçık zulmedeni de, vardır[12]"

 "Kuvvet ve basiret sâhibleri olan kullarımız İbrahim´i, Ishakı ve Yâkubu da, an!´[13]

 "Çünkü, onlar, bizim katımızda gerçekten seçkinlerden, hayırlı (Zatlar­dandı. [14]

 "Onları, emrimizle doğru yolu gösterecek Rehberler kıldık.

 Hayırlı işler yapmayı, dosdoğru namaz kılmayı, zekât vermeyi, kendilerine vahy ettik.

 Onlar, bize ibadet edicilerdi. ´[15]İshak Aleyhisselâm İle Hz. Sâre´nin Mekke´ye Gelip Hacc Edişi:


 Ezrakî´nin, İbn. İshak´dan rivayetine göre: İshak Aleyhisselâm ile Annesi Hz.Sâ-re de, Şam´dan Mekke´ye gelip Hacc etmişlerdir.[16]İshak Aleyhisselâmın Oğulları:


İshak Aleyhisselâm; Babası İbrahim Aleyhisselâmın vasiyeti üzerine Ken´ânî-lerin kızları ile evlenmeyip[17] Refaka bint-i Betvil ile evlenmiş, ondan, Ays ve Yâ-kub isimlerinde ikiz iki oğlu doğmuş[18], Ays´ı, Ağabeyi İsmail Aleyhisselâmın ve­fatı sırasındaki vasiyetine uyarak[19] Besime[20] binti İsmail Aleyhisselâm ile evlen-dirmiştir. [21]İshak Aleyhisselâmın Vefatı:


İshak Aleyhisselâm; Ken´an ilinde [22], yüz seksen beş[23] veya yüz seksen[24] veya yüz yetmiş[25]´, ya da, yüz altmış[26] yaşında vefat etti.

 Ona ve gönderilen bütün Peygamberlere selâm olsun!

İshak Aleyhisselâm, Babası İbrahim Aleyhisselâmın Mezreadaki kabrinin ya­nına gömüldü. [27]

 Kabirleri, Beytülmakdise on sekiz mil uzaklıkta, Mescid-i İbrahim diye anılan Mescidin yanında bulunmaktadır.´[28]